မနောပေါက် ဝိပဿနာ ရှုပွားနည်း


ဖိုင်ရယူရန် | 6.44 MB

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
၁၈ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။

ကာယဝိဉာဉ်ကို ဝိပဿနာ ရှုနည်း


ဖိုင်ရယူရန် | 6.63 MB

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
၁၇ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။

ဒိဌိခွာမှုရှေ့ထား ဝိပဿနာရှုမှု နောက်ထား


ဖိုင်ရယူရန် | 6.54 MB

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
၁၆ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။

ဒိဌိခံနေလျှင် မဂ်မရနိုင်


ဖိုင်ရယူရန် | 6.56 MB

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
၁၄ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။

ဝိပဿနာ မလုပ်ခင် ဒိဌိအရင် ဖြုတ်ရန်

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.79 MB

အရှင်အနုရာဓ ရဟန်းဖြစ်ပုံ

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.8 MB

စိတ္တာနုပ္ပဿနာ

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.9 MB

အရှိနှင့် အသိ ကိုက်အောင်လုပ်နည်း

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.87 MB

အချိန်ကာလ စားဖတ်ဝါးဖတ် ဖြစ်နေရပုံ

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.26 MB

ဝေဒနာ ဝိပဿနာ ရှုပွားနည်း

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 7.03 MB

ဆန္ဒရာဂ သေခြင်းသည် ဘုရား၏အယူဝါဒ

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.97 MB

ကိုယ်သာနာ၍ စိတ်မနာစေနှင့်

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.21 MB

စူဠသောတပန် သေနည်း

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.93 MB

အာသဝ ဝင်ရိုးချိုးရန် တရားတော်

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.17 MB

သားကောင် ၆ ကောင် ဥပမာပြ ၁

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.98 MB

ဝိနောဿမသုတ်

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.13 MB