အသံ တရားတော်များ

This text will be replaced by the flash music player.
7.72 MB | ဖိုင်ရယူရန်

မင်္ဂလ သုတ်တော် ကို ရွတ်ဖတ် ပူဇော် ရခြင်း အကျိုးကြောင့် ရန်သူ အားလုံး အပေါ် မိမိ က အောင်နိုင်ခြင်း အရပ်ဒေသ ခပ်သိမ်း တို့ တွင် ချမ်းသာစွာ နေရခြင်း အကျိုး များကို ရနိုင်ပါသည်။
အမည် ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
သဲလွန်စ စကားလုံး
အမည်
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ပရိတ်ကြီး အမွှမ်း

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.39 MB

ပရိတ်ကြီး မင်္ဂလသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 7.72 MB

ပရိတ်ကြီး မောရသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 3.78 MB

ပရိတ်ကြီး အင်္ဂုလိမာလသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 2 MB

ပရိတ်ကြီး ရတနာသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.86 MB

ပရိတ်ကြီး မေတ္တာသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 2.33 MB

ပရိတ်ကြီး ခန္ဓသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 1.52 MB

ပရိတ်ကြီး ဝဋ္ဋသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 1.19 MB

ပရိတ်ကြီး ဓဇဂ္ဂသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.47 MB

ပရိတ်ကြီး အာဋာနာဋိယသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.35 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10