အသံ တရားတော်များ

This text will be replaced by the flash music player.
6.56 MB | ဖိုင်ရယူရန်

၉ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။
အမည် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
သဲလွန်စ စကားလုံး
အမည်
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

အာ ာဝကသုတ် / သုပ္ပဗုဒ္ဓသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.92 MB

အမ္ဗဋသုတ်မှ ရာဟုလာသံယသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.32 MB

ယမကသုတ် / မဟာစုန္ဒသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.09 MB

ဓမ္မသင်္ဂဏီသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.05 MB

ဘိက္ခုနီဝိဘင်း

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.32 MB

မဟာသိတပဌာနသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.68 MB

အတ္တိပဒေါပမသုတ် / ဒါရုက္ခန္ဓပေမသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.58 MB

စူ သစ္စကသုတ် မဟာသစ္စကသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.82 MB

ဝကီသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.74 MB

ယမိုက်ပါ ိတော်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 4.68 MB

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11