အသံ တရားတော်များ

This text will be replaced by the flash music player.
6.56 MB | ဖိုင်ရယူရန်

၁၄ -၂-၁၉၆၁ ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားတော် မူအပ်သော အလုပ်ပေး တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။
အမည် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ
သဲလွန်စ စကားလုံး
အမည်
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

နကုလပိတသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.85 MB

တေသတုဏဇာတ် (၁)

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 7.51 MB

တေသတုဏဇာတ် (၂)

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.16 MB

စူ သုဘဒ္ဒါ ရဟန်းငါးပါး စောရဝတ္တု

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 7.11 MB

ရေဝတသာမဏေ တရား

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.46 MB

ကုဏ္ဌတ ကု စ္ဆိသိန္ဒဝသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.84 MB

ပါရရာသိသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.45 MB

ဥဒယသုတ်မှ ကိတဘာရဒွာဇသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 4.72 MB

အာဇိဝက ဥပါလိ

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.62 MB

မဟာသတိပဌာန်နမှ ခန္ဒုပမသုတ်

မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.68 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10